USŁUGI
Nowa działalność

Dla osób, które zamierzają otworzyć własną działalność gospodarczą oferujemy:

 • pomoc w pisaniu wniosków na otwarcie firmy z UP lub bezpośrednio z Funduszy Unijnych
 • sporządzenie dokumentów rejestrowych, rejestracja CEIDG online
 • analizę wyboru odpowiedniej formy opodatkowania,
 • pomoc w ustaleniu PKD,
 • sporządzenie deklaracji VAT-R,
 • pomoc w wystawianiu pierwszych faktur dokumentujących sprzedaż.

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji,
 • sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat,

 

Podatkowa księga przychodów i rozchodów:, ryczałt, karta podatkowa:
 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • doradztwo w zakresie możliwości wyboru jednej z powyższych form ewidencji,
 • sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku dochodowego (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT),
 • ewidencja środków trwałych oraz opracowanie i aktualizacja planu amortyzacji,

 

Obsługa podatkowa:
 • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji podatkowych (m.in. PIT, VAT),
 • pełna dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych,
 • doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania,
 • prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika
 • reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli),

 

Rozliczenie ZUS za właściciela/właścicieli:
 • sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych,
 • stała współpraca z ZUS w ramach udzielonego pełnomocnictwa,

 

Kadry i płace :
 • prowadzenie kompletnych akt osobowych pracownika,
 • wykonanie dokumentów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
 • prowadzenie kalendarza pracowniczego, szczególnie urlopów wypoczynkowych, chorobowych czy macierzyński oraz innych spraw z tym związanych,
 • wykonanie dokumentacji przebiegu zatrudnienia, wynagrodzenia (zaświadczenia o zarobkach – BANK, MOP-s, itp.)
 • deklaracje PFRON
 • dopilnowanie rejestru badań lekarskich i szkoleń BHP,
 • prowadzenie zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców,
 • obsługa kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS,
 • wykonanie list płac z umów o pracę,
 • utworzenie list płac z umów cywilnoprawnych,
 • dopilnowanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych wysyłanych oraz imiennych raportów miesięcznych do ZUS,
 • przesłanie dokumentów podatku dochodowego od pracowników do Urzędów Skarbowych (PIT-11, PIT-40),
 • wykonanie całorocznego obliczenia podatku ( PIT-4R).

 

Rozliczenie VAT dla rolników:

Działalność rolnicza nie jest działalnością gospodarcza w tradycyjnym pojęciu. Nie jest też działalnością w świetle Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która reguluje zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność rolnicza jest co do zasady zwolniona z VAT, jednak to rolnik może samodzielnie podjąć decyzję o rezygnacji ze zwolnienia i stać się czynnym podatnikiem VAT. Decydując się na status czynnego podatnika VAT można uzyskać wymierne korzyści finansowe. Większość kosztów które ponosi rolnik takich jak: zakup paliwa do ciągnika, pasz dla zwierząt, środków ochrony roślin, nawozów czy zakup nowego sprzętu obciążone są wyższą stawką podatku w porównaniu do podatku VAT ze sprzedaży produktów rolnych, dlatego w przypadku niezbyt wysokiego zysku praktycznie zawsze otrzymuje się zwrot podatku VAT- nawet nie inwestując. W przypadku każdej inwestycji przejście na podatek VAT winno być decydującym czynnikiem determinującym finansową opłacalność tego kroku. Moje biuro oferuje rolnikom pomoc w prowadzeniu całej dokumentacji tak żeby jedynym obowiązkiem było zbieranie faktur zakupowych i wystawianie faktur sprzedaży.  

Fundacje, Stowarzyszenia oraz szkoły niepubliczne
 • w pełni profesjonalne usługi księgowe dla stowarzyszeń i fundacji
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości stowarzyszeń
 • doświadczenie w prowadzeniu szkół oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenia.
 • Perfekcyjne przygotowywanie pełnej dokumentacji rachunkowej oraz kadrowo -płacowej
 • Terminowe rozliczanie dotacji publicznych ( subwencje)  oraz unijnych
 • Przygotowywanie sprawozdań SIO oraz GUS
 • Rzetelne oraz obrazowe przygotowywanie sprawozdań rocznych dla zarządu
 • Możliwość przedstawienia danych na walnym zebraniu
 • Współpraca z dyrektorami/ prezesami podczas zamknięcia roku – wydatkowania dotacji
 • Możliwość dojazdu po dokumenty oraz wymianę informacji
Gwarancja wysokiej jakości usług!

 

Najem prywatny:

Wynajmując nieruchomość czy też ruchomość często nie zdajemy sobie sprawy iż rodzi to również obowiązek podatkowy. Urzędy Skarbowe coraz bardziej zainteresowane są takimi sprawami i kontrolują podatników w tej kwestii, dlatego w ramach najmu prywatnego oferuję dobór odpowiedniej formy opodatkowania wraz z prowadzeniem całej dokumentacji niezbędnej do wyliczenia zobowiązania podatkowego które może być niewielkie a rodzić większe i poważniejsze konsekwencje w przypadku utajenia takiego najmu.  

Obsługa GIODO:
 • Tworzenie regulaminów oraz polityki bezpieczeństwa
 • Posiadamy aktualne szkolenia dla ABI,

 

Fundacje, Stowarzyszenia oraz szkoły niepubliczne:
 • w pełni profesjonalne usługi księgowe dla stowarzyszeń i fundacji
 • doświadczenie w prowadzeniu księgowości stowarzyszeń
 • doświadczenie w prowadzeniu szkół oraz przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez Stowarzyszenia.
 • Perfekcyjne przygotowywanie pełnej dokumentacji rachunkowej oraz kadrowo -płacowej
 • Terminowe rozliczanie dotacji publicznych ( subwencje)  oraz unijnych
 • Przygotowywanie sprawozdań SIO oraz GUS
 • Rzetelne oraz obrazowe przygotowywanie sprawozdań rocznych dla zarządu
 • Możliwość przedstawienia danych na walnym zebraniu
 • Współpraca z dyrektorami/ prezesami podczas zamknięcia roku – wydatkowania dotacji
 •  Możliwość dojazdu po dokumenty oraz wymianę informacji
Gwarancja wysokiej jakości usług!

TELEFON KONTAKTOWY
510 836 159 LUB 733 993 444

 

ADRES E-MAIL
biuro@zameta.pl

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress